Westfriese Omringdijksait

Waakzaam

Nabij Kolhorn zijn in 2009 in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  twee zgn. "oculairen"  aan de dijk toegevoegd. Het zijn creaties van de kunstenaar Ben Raaijman (1959), die zelf spreekt van "openbare rustmomenten in het landschap".  

Het project "Waakzaam" gaat in op een zeer oud gebruik; de oculaire inspectie van de dijkgraaf en zijn landmeters van de dijken. Waakzaam verbeeldt deze kerntaak van het Hoogheemraadschap en biedt door een nieuwe uitkijk vanaf de Westfriese Omringdijk spectaculaire inzichten op het uitzicht. De eerste oculair blikt over de droogmakerij, de ander is gericht naar de spuizijde van het gemaal. De uitkijkposten verheffen zich niet boven het land maar blijven gelijk met de dijk, op welk lichaam ze steunen. Het krachtige woord: ”WAAKZAAM”, maakt dat een ieder weet wat er van hem of haar wordt verwacht.