Westfriese Omringdijksait

Vuurtoren De Ven

Vuurtoren de Ven staat voor de reiziger net zo kenmerkend in het landschap als hij voor de schepeling een baken is. De Ven dateert uit 1700 en behoort tot de oudste nog bestaande torens voor kustverlichting in Nederland. Het is een van de drie lichtopstanden die zijn aangelegd om de route vanaf de Waddenzee aan te geven naar Amsterdam. Samen met het huidige 'Paard van Marken' en de lichtopstand 'Hoek van het IJ' bij Durgerdam zorgden zij ervoor dat scheepvaart van zee naar Amsterdam en vice versa begeleid werd. De platte bovenkant herinnert aan de tijd dat er op de toren een open vuur gestookt werd. 

De “wijd-beroemde scheepsvaert der 17e eeuw” trok voor een belangrijk deel door de Zuiderzee. De schepen van om de West kwamen vooral door het Marsdiep binnen, die van om de Oost door het Vlie. Voor de vuren moesten de binnen-schepen op de Zuiderzee jaarlijks belasting betalen, ten bewijze waarvan ze een bakenloodje ontvingen met een afbeelding van de drie “Suyderzeese VuurBakens” (De Ven, Marken en Durgerdam) en het jaartal. 

bron o.a: Wikipedia en www.vuurtorens.net