Westfriese Omringdijksait

Voorland

De Zuiderdijk kent verschillende stukken buitendijks land. Omstreeks 1300 moet dat nog langs de gehele dijk hebben gelegen. Soms is dat land geschikt voor agrarisch gebruik. Hier is door de samenhang van de grondwaterstand en het IJsselmeerniveau moeilijk te ontwateren en mag er niet bemest worden. De landjes zijn daarom vooral ingericht als broedvogelgebied. 

"Voorland" was ooit een vitaal onderdeel van iedere zeedijk. Buitendijks land waarop het zeewater zijn verwoestende kracht kon verliezen werd wel " de ziel van de dijk " genoemd. Als het voorland op den duur verloren was gegaan aan het water en stond de zee direct aan de dijk, dan was het gevaar voor doorbreken zo groot dat men er zelfs voortijdig voor koos om inlands alvast een nieuwe dijk aan te leggen: een inlaagdijk.  

(Een letterlijke verwijzing naar de ziel van de dijk is de aanduiding "voorland" op een straatnaambord net ten oosten van de bebouwde kom van Enkhuizen.)

bron o.a.: "het Omringdijkpad" / F. van Loo