Westfriese Omringdijksait

Vluchthaven Wijdenes

Het iets meer van de dijk af gelegen Wijdenes heeft aan de Zuiderdijk nog een kleine dorpshaven die in 1980 is gerestaureerd. Het vluchthaventje -de reddingsboei die er hangt herinnert waarschijnlijk aan die functie- is weinig meer dan een aanlegsteiger. Een vluchthaven of uitwijkhaven is een haven waar schepen in geval van nood kunnen binnenlopen. De voorzieningen zijn doorgaans minimaal.

Van oorsprong is dit een vissershaventje uit de tijd dat de Afsluitdijk er nog niet was. De visserij was toen een belangrijke bron van inkomsten voor West-Friesland. De haven slibde dicht en werd niet meer gebruikt, totdat het Recreatieschap Westfriesland er nieuw leven in blies en het in gebruik nam als vluchthaventje. 

bron o.a.: Wikipedia