Westfriese Omringdijksait

Stolpboerderijen

Een stolpboerderij is een vierkante boerderij met een piramidevormig dak. De horizon in Noord-Holland is overal getekend met het silhouet van de voor deze provincie kenmerkende boerderijen, die zijn ontwikkeld vanuit de centrale hooistapel: het zgn. vierkant, met vier dragende palen. Onder het ene dak vonden zowel de boerenfamilie als het vee, het hooi, de wagens en de andere werktuigen een plaats. Ook de dorpen in de zuidoosthoek van Westfriesland (gemeente Drechterland) worden gekenmerkt door de aanwezigheid van deze stolpen. Er zijn prachtige exemplaren bij die met veel liefde voor het agrarisch erfgoed zijn gerestaureerd. Markante details zijn o.a. de plaatsing van de darsdeuren, de versierde statiedeuren, de ronde schoorstenen en de wijze waarop het dak met riet is gedekt. Verder is de kleurstelling van het schilderwerk typerend voor de streek, met name het toepassen van het zgn. "westfries groen". 

Sinds de Tweede Wereldoorlog is het aantal stolpboerderijen in Noord-Holland sterk verminderd. De stolpen zijn te klein of te ouderwets voor een modern agrarisch bedrijf. Daarnaast gaat het houtwerk rotten door de verlaging van het grondwaterpeil, waardoor de fundering van de stolp gaat verzakken. Ook door blikseminslagen gaan veel stolpboerderijen verloren. Er zijn een paar duizend stolpboerderijen over in Noord-Holland, waarvan er een paar honderd onder monumentenzorg vallen. In 1988 werd de "Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp" opgericht.

bron: Stichting Vrienden van de Stolp