Westfriese Omringdijksait

Schoorldam

De plaatsnaam Schoorldam verwijst naar de dam die hier rond circa 1200 moet zijn opgeworpen. Toen 800 jaar geleden de Zijpe, de Rekere, de Schermer, de Purmer en de Beemster geen onschuldige noordhollandse veenriviertjes meer waren, maar woelige binnenzeeën, onderhevig aan eb en vloed, kalfde steeds meer land af. Door deze meren van de zee af te dammen probeerde men de ergste aanvallen tegen te gaan.  

De Schoorldam was vermoedelijk de eerste zeewerende dam. Het was naar men nu aanneemt geen sluitende dam, maar een die bestond uit twee gedeelten: een westelijk deel van de duinen naar de Rekere en een oostelijk deel van de Rekere naar de Omringdijk, de Krabbendam. Het riviertje zelf bleef zo dus open. De Rekere bestaat nu niet meer, maar volgde eens vanaf Alkmaar ongeveer de loop van het Noord-Hollands kanaal.