Westfriese Omringdijksait

Polder ’t Grootslag

De polder “Het Grootslag” ligt in het oostelijk deel van West-Friesland en is ruim 8.000 ha. groot. De noordelijke grens van de polder wordt gevormd door de IJsselmeerdijk vanaf Onderdijk, via Andijk en de vuurtoren “De Ven”. De oostgrens is het vervolg van genoemde dijk tot Enkhuizen, waar hij afbuigt naar het Zuiden, in de richting van Venhuizen en verloopt dan tot de Dracht in Blokker. Vandaar loopt de Westgrens tot Zwaagdijk, en via Zwaagdijk tot het Arkje om daar weer Noordwaarts te buigen tot het uitgangspunt bij Onderdijk. De vorm van polder Het Grootslag is bepaald in de middeleeuwen, toen bewoners het slinkende veengebied moesten bedijken om het te behoeden voor afslag door de oprukkende zee.

Voor het gebied werd bedijkt moet het een nogal bont landschap zijn geweest met kreken, moerassen, open plassen, oeverwallen langs de kreken en opgevulde oude geulpatronen en waarschijnlijk ook broekbossen.

Er ontstond bij het agrarisch gebruik van de grond een onregelmatige kavelverdeling. Na 1200 ontstonden langerekte landbouwpercelen vanaf opgehoogde erven, waarop de bedrijven waren gevestigd. Van dit oude cultuurlandschap is echter niets meer terug te zien sinds de ingrijpende verkaveling in de jaren 70 van de vorige eeuw. Van een “vaarpolder” zonder wegen is een “rijpolder” gemaakt.

bron: kistemaker netwerk, hoogheemraadschap noorderkwartier e.a.