Westfriese Omringdijksait

Onderwijs

Omringdijk en Onderwijs

Staan óp de Westfriese Omringdijk biedt een uitzicht op Noord-Holland-Noord, in wat het is en in wat het was. Letterlijk en figuurlijk. De dijk is door zijn ligging, zijn omvang en lange geschiedenis een kapstok voor allerlei historische, geografische en ecologische onderwerpen. De Omringdijk brengt die elementen samenhangend aan het licht en dat biedt mooie mogelijkheden voor het onderwijs in de regio. Door kinderen op microniveau ontdekkingen te laten doen kunnen thema’s op macroniveau inzichtelijk worden gemaakt.

Omgevingsonderwijs

Vanuit de eindtermen basisonderwijs en basisvorming wordt sterk aangedrongen op omgevingsgericht onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de leefwereld van de leerlingen wordt beschouwd als een fundamenteel didactisch principe.

“Het leren in, van en over je eigen leefomgeving- is een intrigerende vorm van onderwijs. Het is ervaringsgericht, handelingsgericht en bestaansverhelderend. Het biedt volop mogelijkheden voor onderzoekend, producerend en authentiek leren. Het is leerlinggericht, aanschouwelijk en zintuiglijk. En om al die redenen tezamen is het voor leerlingen doorgaans een buitengewoon motiverende vorm van leren.”

bron: Van Riessen,Van Manen 2006

In het licht van het omgevingsonderwijs is de Westfriese Omringdijk door zijn ligging in een grote regio met veel scholen voor zowel basis- als voortgezet onderwijs, een grootschalige, eigenlijk niet te verwaarlozen informatiebron. Drager van een grote verscheidenheid aan materiële en immateriële lesonderwerpen.

  • Leskast Het maken van locatiegebonden materiaal is voor leerkrachten een enorme opgave. De OmringDaikSait wil daarin tegemoet komen door een verzamelpunt te zijn voor ontwikkeld lesmateriaal en dat beschikbaar te maken voor docenten.
  • Kids Op KIDSpagina's kunnen kinderen in de toekomst zelfstandig op zoek naar informatie. Deze pagina's zijn nog in ontwikkeling.