Westfriese Omringdijksait

Nuwendoorn

Tussen de dorpjes Krabbendam en Eenigenburg, zichtbaar vanaf de Westfriese Omringdijk, ligt de kasteel-ruïne Nuwendoorn. Het zijn de overblijfselen van één van enkele zgn. "dwangburchten", die in de 13e eeuw in opdracht van graaf Floris V werden gebouwd nadat hij de Westfriezen had verslagen. Een in tact gebleven exemplaar, kasteel Radbout, staat in Medemblik. De overblijfselen van Nuwendoorn kwamen pas in 1948 aan het licht toen een boer de brokstukken (kloostermoppen) opploegde. Bij een ruilverkaveling in 1960 is het geheel blootgelegd. Het resultaat was verrassend, men ontdekte torens, muren en de slotgracht. In de voormalige slotgracht vond men veel voorwerpen van aardewerk en hout. Om de burcht voor het nageslacht te bewaren zijn de funderingen weer opgemetseld, is de slotgracht weer uitgediept en zijn er enkele houten bruggen aangelegd. Op het binnenplein is een kasteelput weer opnieuw opgemetseld.

Nuwendoorn werd door Floris aangelegd aan de monding van de Rekere in de Zijpe. Het was vóór de vondst in 1948 al eeuwen spoorloos. Waarschijnlijk is het bouwwerk al snel na de dood van Floris ten prooi gevallen aan de zee. Ook de driehoek hier in de Westfriese Omringdijk wijst op een omlegging als gevolg van een doorbraak. De staat waarin de in de jaren 60 opgebouwde restanten in het begin van deze eeuw verkeerden was deplorabel. Vanaf 2008 is er gewerkt aan een zgn. 'revitalisering' van Nuwendoorn, met het doel de burcht toegankelijker te maken en een aantrekkelijker aanzicht te geven. In juni 2011 is het vernieuwde terrein voor publiek opengesteld.