Westfriese Omringdijksait

Nieuw gemaal Vier Noorder Koggen

Het gemaal de Vier Noorder Koggen in de Nespolder bij Onderdijk is de moderne opvolger van het meer westelijk gelegen oude stoomgemaal met dezelfde naam. Het nieuwe gemaal heeft twee pompen met een totale capaciteit van resp. 590 en 540  m3/min. Het is in 1976 in gebruik gekomen na de ruilverkaveling in de polder "Vier Noorder Koggen". De functie van het oude stoomgemaal was hiermee vervallen; dat is sindsdien zelden meer in gebruik.

bron: hoogheemraadschap hollands noorderkwartier