Westfriese Omringdijksait

Hoorn 80

Bij het benaderen van de stad Hoorn vanuit het oosten over de Omringdijk passeert U de industriewijk "Hoorn 80". Op het terrein zijn diverse bedrijven uit de secundaire en tertiaire sector gevestigd. Dit gebied is als industrieterrein ingericht in de jaren '70 van de vorige eeuw. De naam Hoorn 80 verwijst naar het streven van Hoorn destijds te groeien tot een inwonertal van 80.000. (dat aantal is niet gehaald) De bedrijven die zich op dit terrein zouden vestigen moesten voor de werkgelegenheid van die nieuwe inwoners gaan zorgen.

 In de loop der jaren is dit bedrijventerrein kwalitatief achteruitgegaan en was er -net als op vele andere vergelijkbare bedrijventerreinen in Nederland- sprake van leegstand en verpaupering. Er gingen eind jaren '90 dan ook stemmen op het bedrijventerrein in zijn geheel te verplaatsen en op de vrijkomende grond woningbouw te plegen. Toen echter bleek dat dit een erg kostbare en risicovolle operatie zou zijn werd hiervan afgezien en werd het bedrijventerrein door private en publieke partijen opgeknapt.