Westfriese Omringdijksait

Het slot van Wijdenes

Nadat zijn offensief in 1282 tegen de Westfriezen een succes was geworden, liet Floris V vijf dwangburchten langs de Omringdijk bouwen om de Westfriezen onder de duim te houden en zo zijn overwinning veilig te stellen. Het eerste van de vijf was het slot van Wijdenes. Stategisch was dit een goede plaats; het vormde een bruggehoofd voor de aanvoer per schip van materieel over de (toenmalige) Zuiderzee en bovendien was het zeer geschikt om gemakkelijk toegang te krijgen naar de rest van Westfriesland. Er zijn geen resten van dit slot; het is alleen bekend uit de overlevering. Toen na de dood van Floris V de Westfriezen in opstand kwamen is het totaal verwoest. Over de juiste locatie tast men nog steeds in het duister. Het zou ter hoogte van camping "het Hof" gestaan kunnen hebben volgens sommige theorieën; andere menen dat de restanten in het Markermeer te vinden zijn.