Westfriese Omringdijksait

Het Noord-Hollands kanaal

Het “Groot Noord-Hollands kanaal”  is in 1825 geopend. Oude vaarroutes over de Zuiderzee gaven steeds meer problemen en Amsterdam wilde koste wat kost zijn havens in stand houden, dus startte men in 1819 met het handmatig graven van “de Lange Arm” naar Den Helder.  Er is door 6000 man aan gewerkt, het werd 79 kilometer lang, 10 meter diep en 37 meter breed. Het project kostte toen 12 1/2 miljoen gulden en nogal wat mensenlevens, maar 50 jaar na oplevering beantwoordde het al niet meer aan zijn doel.  

Tegenwoordig is het kanaal vooral in gebruik door binnen- en pleziervaart.Voor het graven van dit kanaal (de "lange arm") werd waar mogelijk gebruik gemaakt van bestaande vaarten of singels. Bij Alkmaar raakt het kanaal de Omringdijk (Randersdijk) waar het gebruik heeft gemaakt van de noordelijke stadssingel en verder bij Koedijk, wanneer hij het loopgebied van de Rekere volgt , loopt hij tot Schoorldam langs de NoorderRekerdijk.