Westfriese Omringdijksait

Grote (en kleine) Oost

Het Grote Oost is een van de eerste straten van Hoorn. De straat loopt over een deel van de Westfriese Omringdijk en ligt dan ook hoger dan de rest van de binnenstad. Dit is duidelijk te zien aan het hellende verloop van de zijstraatjes, zoals de Appelsteeg en de Hoge Steeg. In 1420 werd de straat (de Ooststraat) voor het eerst met stenen geplaveid.  

Aan de Grote Oost bevinden zich tientallen rijksmonumenten, meestal de voorname huizen uit de 17e en 18e eeuw van welgestelde regentenfamilies van Hoorn. Leden van deze welgestelde families van rijke kooplieden, sommige van adellijke afkomst, waren bekleders van hogere overheidsfuncties, zoals burgemeesters, vroedschappen, schout en schepenen, hoogheemraden en dijkgraaf. Een van de bekendste regentenfamilies, die in Noord-Holland een belangrijke rol hebben gespeeld, was de familie Van Foreest. 

bron: oudhoorn.nl