Westfriese Omringdijksait

Grenspaal Winkel

Deze staat al heel lang bekend als de zgn. “Dikke Paal”. De originele Dikke Paal, die was vervaardigd door horloge- en klokkenmaker Dirk Kz. Appel uit Winkel, is tijdens de Tweede Wereldoorlog als brandhout in de kachel verdwenen. In 1990 is er aan de hand van oude foto’s een replica geplaatst. De paal, die vanouds de grens markeert van de ambachten Schagerkogge en de Vier Noorderkoggen, vertoont ook het wapen van het veel oostelijker gelegen ambacht Drechterland. Drechterland kreeg namelijk bij de verstoeling van de Westfriese Omringdijk van 1339 een gedeelte van de Schager- en Niedorperkoggenzeedijk in beheer. Dit stuk werd bekend als de Drechterlandse Winkelerdijk. De paal staat op de grens van die Drechterlandse Winkelerdijk en de Vier Noorderkoggenzeedijk.

Een Ambacht was vroeger een rechtsgebied, een voorloper van de latere waterschappen. Binnen het ambacht was iedere boer verantwoordelijk voor het onderhouden van een bepaald stukje dijk.

Bron: hhnk / foto: sjaak bos