Westfriese Omringdijksait

De Nek

De Nek is de kaapvormige hoek in de Zuiderdijk waarvoor in 1573 de Spaanse vloot van Bossu verpletterend werd verslagen door de Watergeuzen.

Achter de dijk is na de stormen van 1916 grond weggegraven om de dijk op sommige plaatsen te versterken. Zo is hier in de jaren twintig van de vorige eeuw een grote kleiput ontstaan. Van alle plassen en poelen, “putten” of “braken’ langs de Zuiderdijk is deze Kleiput bij De Nek wel de meest spectaculaire. Het is een klein rietrijk eilandenrijk waar diverse vogelsoorten graag fourageren en broeden. De “stuwing” die hier ontstaat doordat veel vogels op hun trek de dijk volgen maakt dat veel, soms zeldzame, vogels hier kunnen worden waargenomen. 

De leukste tijd voor De Kleiput is de maand juli, als de broedvogels jongen hebben. Maar ook de in de winter is deze plek meerdere bezoeken waard. Van heinde en ver komt vreemd vogelvolk hier bijtanken. 

bron: Noordhollands Landschap