Westfriese Omringdijksait

De Dregt

Waar de Dorpsstraat van Schellinkhout loopt, kronkelde ooit de bochtige Dregt.

(Drecht = doorwaadbare plaats)

De Dregt was een voormalige wadgeul en later een afwatering in het daarop ontstane veenmoeras. Het overtollige regenwater werd op natuurlijke wijze naar zee afgevoerd via kreken. De Dregt was zo’n natuurlijke waterloop die liep van noord naar zuid (de huidige Noorder- en Zuiderdracht in Blokker en de Dorpsweg in Schellinkhout). Langs de Dregt, op de kreekruggen, was bewoning mogelijk. Op de stevige ondergrond langs het riviertje kon men goed huizen bouwen en wegen aanleggen. Schellinkhout is zo ontstaan.

Vanuit de oorspronkelijke bewoning langs de rivier is men aan weerszijden het veen gaan ontginnen door slootjes te graven. Door de ontwatering klinkte het veen in en draaide de situatie zich na verloop van tijd weer om: de kreekruggen kwamen hoger te liggen dan de omgeving en het riviertje viel droog.