Westfriese Omringdijksait

Zeemuur

De aanleg van een nieuwe haven in de 16e eeuw maakte de stad kwetsbaarder voor het geweld van de Zuiderzee. In 1567 is een nieuwe dijk om de stad gelegd. In 1608 is daar een zeemuur opgebouwd die ook een verdedigende functie had t.a.v. vijandige indringers. Enkhuizen als VOC stad beleefde immers een welvarend hoogtepunt. In de loop van de tijd is de zeemuur aangepast en verhoogd. De laatste verhoging dateert van vlak na de Watersnoodramp van 1916. De iepen langs de zeemuur zijn er geplant als wind en stofvangers (ter bescherming) van de stad. De wierdijk is in de loop van de tijd bebouwd met zeer grote pakhuizen en woningen, waaronder die van de VOC. Bron o.a.: P.A.M.Zwart, Tussen hel en vagevuur.