Westfriese Omringdijksait

Wielen bij Schagen

De naam Schagen betekent iets als “Bij de bossen”, wat een indruk geeft van het landschap in de tijd van de eerste bewoners. Sinds de romeinse tijd wonen hier mensen. Rond Schagen zijn twee grote wielen te vinden: de Schagerwiel ten zuiden en de Keinsmerwiel ten noorden van de stad.

Keinsmerwiel wordt tegenwoordig gebruikt voor natuur en waterberging en is een restant van een doorbraak in 1248. Het poldergedeelte, ten zuiden van het wiel, werd samen met het Keinsmerambacht in het midden van de vijftiende eeuw ingepolderd. 

De Schagerwiel is ontstaan in 1248 toen de toenmalige Burghorn (polder sinds 1460) onderliep en het water diep het land in drong. Het overstroomde land ten zuiden van de Schagerdam tussen Sint Maarten en Schagen behoorde aan de Abdij van Egmond. De kosten van het dijkherstel waren toentertijd echter zo hoog dat de Abdij besloot het land te schenken aan de Vriezen en de Kennemaren die er toen woonden, op voorwaarde dat zij de dijk zouden onderhouden. Duidelijk herkenbaar zijn twee pogingen de inbraak te dichten en in het kavelpatroon is de inbraakgeul nog te zien.

Bron: landschapskaart Milieufederatie Noord-Holland