Westfriese Omringdijksait

Poldermuseum Het Grootslag

In het gebouw van een voormalig gemaal van het Grootslag, eertijds het grootste poldergebied in Nederland, zijn twee musea ondergebracht. Een ervan is het Poldermuseum. Aan de hand van archeologische vondsten tijdens de ruilverkaveling in de jaren 70 wordt een overzicht gegeven van de lange bewoningsgeschiedenis. Ook wordt de historie van het bodemgebruik geschetst aan de hand van land- en tuinbouwgereedschap, en laat men de ontwikkeling zien van oude naar moderne afwateringstechnieken. er is onder meer een maquette met molens. Tenslotte is de boerenstijlkamer, een interieur van een veeboerderij uit 1840, te bekijken. Website

Het tweede museum is het nationaal Saet & Cruytmuseum. Dit geeft een overzicht van de teelt van en de handel in groente- en bloemzaden. Website