Westfriese Omringdijksait

Het Zuiderzeemuseum

Dit museum doet de periode van vóór 1932, toen IJsselmeer nog Zuiderzee was, volledig herleven in een prachtig binnen- en buitenmuseum. Het binnenmuseum is een permanente tentoonstelling over vijf eeuwen visserij en walvisvaart. Er is een grote schepenhal en ook de strijd tegen het water en de dijkenbouw worden er uitgebeeld. Verder zijn er wisselende exposities. Het buitenmuseum omvat ruim honderddertig winkeltjes, huisjes en werkplaatsen, een kerk, schooltje en een haven. Er wordt op ware schaal een beeld gegeven van wonen en werken in het Zuiderzeegebied tussen 1880 en 1932. Website