Westfriese Omringdijksait

Het Staverse poortje

Het staverse poortje is een in 1833 herbouwde omlijsting van een poortje dat vroeger toegang gaf tot een brug (het zeebrugje) tussen de Wierdijk en de houten beschoeiing, die op enige afstand evenwijdig aan de bemuurde dijk in zee liep. De vorm van het poortje is afgeleid van een tekening van het pand van de Oost-Indische Compagnie uit de 18e eeuw.

bron: P.A.M.Zwart – "Tussen hel en vagevuur."