Westfriese Omringdijksait

Gemaal Grootslag II

De polder "Het Grootslag" ligt in het oostelijk deel van West-Friesland en is ruim 8.000 ha. groot. De polder is aanvankelijk door molens bemalen, die in het begin van de vorige eeuw zijn vervangen door twee stoomgemalen die op hun beurt zijn vervangen na de grote verkaveling in de jaren 70. 

HET GROOTSLAG II (Bovenkarspel)
Het voormalig stoomgemaal Grootslag II is gebouwd in 1907, als aanvulling op het hoofdgemaal in Andijk (Grootslag I)  De twee stoomgemalen vervingen 13 poldermolens, die vóór die tijd het water op peil hadden gehouden. (Van deze 13 molens hebben er 5 aan de Zuiderdijk gestaan) In 1939 werd nog overgeschakeld van stoom naar electriciteit. 

Met de genoemde verkaveling zijn de twee oude gemalen (Andijk en Bovenkarspel) vervangen voor één gemaal in Andijk. Op 1 juni 1979 werd Grootslag II buiten gebruik gesteld.